ปัจจุบันสอนถึงรุ่นที่ 121
        - Course Working
        - Course Professional
9@'G 3D H2#0@(
 
 
 
 
"พี่ป๊อป" ทีปกร แย้มกสิกร
 
 
Perspective by: KOOK4D
 
Hosting by
Powered by: GigIdea.com
 
Link
thai-3d.com
 
BiGFUNS.com : city of movie
 
ZoneDesign.co.th
 
 
สามารถทำงานสามมิติได้ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในวงการออกแบบตกแต่งในประเทศไทย
 
ทำเนียบนักเรียน
   รวบรวมรูปเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ผ่านการอบรมกับทางศูนย์ ไว้เผื่อว่าหากได้เจอหน้ากันในอนาคตจะได้ค้นหาได้ ว่าใครเป็นใคร
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13| 14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 
   
  ชื่อนาย วิชัย หมอกบัว
ชื่อเล่น เอ๋
 
  ชื่อ นาง นิภาพรรณ มลพิพัฒน์
ชื่อเล่น เอ
 
  ชื่อ นางสาว ศรินภัทร เเสนเมือง
ชื่อเล่น จิว
 
   
  ชื่อ นางสาว รุจิรัตน์ วรรธนอภิสิทธิ์
ชื่อเล่น โจ
 
  ชื่อ นาย จักรพล ธูปะเตมีย์
ชื่อเล่น หนึ่ง
 
  ชื่อ นาย อาณัติ ยุวกนิษฐ
ชื่อเล่น ณัติ
 
   
  ชื่อ นาย พีรเชษฐ์ คงโภคา
ชื่อเล่น อ็อฟ
 
  ชื่อ นางสาว ฐิติมา จินดาพล
ชื่อเล่น อ็อฟ
 
  ชื่อ นาย สุรพงษ์ วัฒนานนท์
ชื่อเล่น ศักดิ์
 
   
  ชื่อ นางสาว ณัฐกา กรรณรัตเวช
ชื่อเล่น เเตงโม
 
  ชื่อนาย อดิศร ธนปทุมรัตน์
ชื่อเล่น ตี๋
 
  ชื่อ นางสาว วราภรณ์ เจียมมรกต
ชื่อเล่น หญิง
 
   
  ชื่อ นาย วชรากร แก้วระงับ
ชื่อเล่น นายแบท
 
  ชื่อ นาย อิลยาส สัจนรัชต์
ชื่อเล่น นายเม้าท์
 
  ชื่อ นาย เรืองชาย ตรีวงค์
ชื่อเล่น jack
 
   
  ชื่อ นาย ปกรณ์พิทักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ
ชื่อเล่น ปกรณ์
 
  ชื่อ นาย อดิศร ธนปทุมรัตน์
ชื่อเล่น ตี๋
 
  ชื่อ นาย ภาวัต ขำสีทอง
ชื่อเล่น แบงค์
 
   
  ชื่อ นางสาว ศศิภา พูลบูลย์
ชื่อเล่น จอย
 
  ชื่อ นางสาว ชมณัฐ แรงจบ
ชื่อเล่น กวาง
 
  ชื่อ นาย สุขสม วิสิทธิ์ศาสตร์
ชื่อเล่น หน่อย
 
   
  ชื่อ นาย สำรวย โอตตัปปะวงค์
ชื่อเล่น พร
 
  ชื่อ นางสาว กุลริศา อังคณากานต์
ชื่อเล่น ริศา
 
  ชื่อ นาย ธวัชชัย เจริญสุขะวัฒนะ
ชื่อเล่น วัช
 
     
  ชื่อ นาย ยศพงศ์ เกิกเกียรติขจร
ชื่อเล่น ตง
 
  ชื่อ นางสาว สุชาดา แก้วพรหมณ์
ชื่อเล่น ลูกท้อ
   
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13| 14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 

(สี่แยกซังฮี้ ใกล้สถาบันราชภัฎสวนดุสิต) ร้านสีส้ม STARNET
ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ โทร : 0-2888-8307, 0-2441-2749
มือถือ : 0-1792-5826, 0-1649-3365 อีเมล์ : info@lek-3ds.com